تبلیغات
❆нєℓѕα cℓυв❆ - مطالب خرداد 1396

Beautiful winter

سه شنبه 30 خرداد 1396 12:59 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 خرداد 1396 01:01 ب.ظ

نقاشی های هلسایی

سه شنبه 30 خرداد 1396 12:57 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 30 خرداد 1396 12:59 ب.ظ

HELSA LOVE

سه شنبه 30 خرداد 1396 12:57 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

gloom

یکشنبه 28 خرداد 1396 02:19 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

wedding

یکشنبه 28 خرداد 1396 02:15 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 28 خرداد 1396 02:18 ب.ظ

HELSA IN CELEBRATION

یکشنبه 28 خرداد 1396 01:58 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 28 خرداد 1396 02:15 ب.ظ

FUNNY

شنبه 27 خرداد 1396 09:27 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 خرداد 1396 09:29 ق.ظ

هلسا کارتونی

شنبه 27 خرداد 1396 09:23 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 خرداد 1396 09:27 ق.ظ

گیف های هلسایی

جمعه 26 خرداد 1396 01:53 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 26 خرداد 1396 01:57 ب.ظ

fantastic

جمعه 26 خرداد 1396 01:53 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

helsa fight

پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:24 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

fire and ice

پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:22 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

helsa and cats

پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:22 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 خرداد 1396 01:22 ب.ظ

wake up

چهارشنبه 24 خرداد 1396 03:19 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

change outfit

چهارشنبه 24 خرداد 1396 03:18 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 خرداد 1396 03:19 ب.ظ

هلسا گوگولی

چهارشنبه 24 خرداد 1396 03:13 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 24 خرداد 1396 03:18 ب.ظ

هلسا انیمه ای

سه شنبه 23 خرداد 1396 02:11 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 خرداد 1396 02:14 ب.ظ

عروسک های السا و هانس

سه شنبه 23 خرداد 1396 02:09 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 خرداد 1396 02:11 ب.ظ

عروسک های السا

سه شنبه 23 خرداد 1396 01:53 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 23 خرداد 1396 02:09 ب.ظ

ice within

دوشنبه 22 خرداد 1396 11:39 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
[http://www.aparat.com/v/4wHdE]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

فن آرت های هلسا

دوشنبه 22 خرداد 1396 11:32 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 خرداد 1396 11:34 ق.ظ

فن آرت های هانس

دوشنبه 22 خرداد 1396 11:28 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 خرداد 1396 11:31 ق.ظ

فن آرت های السا

دوشنبه 22 خرداد 1396 11:24 ق.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 22 خرداد 1396 11:28 ق.ظ

angels

یکشنبه 21 خرداد 1396 03:19 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

hans and elsa love story

یکشنبه 21 خرداد 1396 03:02 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
[http://www.aparat.com/v/jsWeH]دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

بیوگرافی هانس

یکشنبه 21 خرداد 1396 02:50 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


نام:هانس
نام خانوادگی:وسترگارد
سن:23
خواهر یا برادر:12 برادر
لقب:پادشاه آتش
قدرت:آتش
شهر:ساترن آیزلز(جزایر جنوبی)
رنگ چشم:سبز
رنگ مو:قهوه ای روشن
ویژگی های اخلاقی:جاه طلب-انتقام جو-شجاع و...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1396 03:28 ب.ظ

بیوگرافی السا

یکشنبه 21 خرداد 1396 02:26 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄


نام:السا
نام خانوادگی:آرنادیلر
سن:21
خواهر یا برادر:1 خواهر
لقب:ملکه برفی
قدرت:برف و یخ
شهر :ارندل
رنگ چشم:آبی
رنگ مو:بلوند
ویژگی های اخلاقی:مهربون-فداکار-شجاع-ماجراجو و...دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1396 02:55 ب.ظ

من برگشتم!!!

شنبه 20 خرداد 1396 07:55 ب.ظ

نویسنده : ❄۰۪۫P۪۫۰۰۪۫A۪۫۰۰۪۫N۪۫۰۰۪۫I۪۫۰۰۪۫Z۪۫۰❄ هــلسا ᓅـטּ تعصبے❄
سلام دوستان
دلم براتون یذره شده بود
من بعد از  رفتنم خیلی فکر کردم
بالاخره تصمیم گرفتم که برگردم
و وبلاگنویسی رو ادامه بدم
ولی با یه موضوع جدید
پس با نظر دادن به من بیشتر امید بدین
تا بتونم با کمک شما دوستای عزیزم
دوباره این وبو ببرم بالا
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 20 خرداد 1396 08:01 ب.ظ